Tevékenységünk

Irodánk tevékenysége rendkívül sokoldalú; ügyfeleink között magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások ugyanúgy megtalálhatóak, mint multinacionális cégek.

A jogviták hatékony, valamennyi fél számára előnyös és elfogadható megoldása érdekében elsősorban a peren kívüli egyeztetés eredményességére törekszünk. Emellett nagy számban ellátunk peres vagy választottbíróság előtti képviseletet is, elsősorban az Iroda fő profiljának tekinthető polgári- és gazdasági jog területen.

Büntetőeljárásban tapasztalattal rendelkezünk a védői képviselet ellátásában, és egyre jellemzőbb módon a sértetti képviselet gyakorlásában is szerepet vállalunk.

A gyors, színvonalas jogi munkát Irodánk korszerű infrastrukturális háttere biztosítja.

Munkánk során szem előtt tartjuk, hogy ügyfeleink számára a lehető legkényelmesebb módon a legteljesebb jogi szolgáltatást nyújtsuk, ezért számos együttműködő partnerrel dolgozunk együtt a könyvvizsgálat, pénzügyi- és adótanácsadás, valamint idegen nyelvű (elsősorban angol, és nem csak jogi) szakfordítás területén.

A hírlevél szolgáltatásunkat azért indítottuk el, hogy ügyfeleink és partereink széles körét elérjük olyan naprakész információkkal, amelyek megkönnyítik mindennapi tevékenységüket.

Szakterületeink

Több hazai biztosító társaság és a legnagyobb hazai biztosító egyesület részére végzünk szervezeti, értékesítési, hálózatépítési és üzemeltetési, valamint foglakoztatási tanácsadási, jogi képviseleti tevékenységet. Emellett biztosításközvetítők (többes ügynök és alkusz vállalkozások) részére végzünk hasonló feladatokat és közreműködünk ezen vállalkozásokat érintő a Pénzügyi Szervezek Állami Felügyelete (PSZÁF) előtti hatósági eljárásokban is.

Emellett közreműködünk magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek biztosítási szerződésükből, vagy harmadik személy által okozott károk KGFB (kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból), vagy egyéb felelősségbiztosítással fedezett igények peren kívüli és szüksége esetében peres eljárás keretében történő érvényesítésében. A munkajog tekintetében a kiemelt ügyfélkör elvárásainak és a sok éves szakmai tapasztalatnak köszönhetően elmondható, hogy az általános jogi tanácsadás mellett a munkajogi szerződések megszüntetésével kapcsolatos peres joggyakorlaton át széles körű ismeretek birtokában állhatunk ügyfeleink rendelkezésére.


Irodánk a kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek működésével kapcsolatos mindennapi kérdésekben teljes körű, olykor adójogi kérdéseket is érintő komplex jogi tanácsadást nyújt. A gazdasági jog területén tevékenységi körünkbe tartozik a cégbejegyzési -, változásbejegyzési -, és átalakulással kapcsolatos elektronikus cégeljárások teljes körű jogi előkészítése - értve ez alatt az esetleges könyvvizsgálatot is –, valamint az eljárások során szükséges jogi képviselet ellátása.

A követeléskezelés- és behajtás során különösen fontosnak tartjuk a felek közötti egyeztetést, amelynek eredménytelensége esetén akár az adós, akár a hitelezői oldalon felszámolási- vagy peres eljárásban látunk el jogi képviseletet. Ezen kívül közreműködünk végelszámolási eljárások lebonyolításában is.


Kiemelt tapasztalattal rendelkezünk az ingatlanokat érintő jogterületeken, eljárásokban: különösen adásvétel, bérbeadás, beruházás, kivitelezés, telekalakítás, építési hatósági eljárás, társasház alapítás, társasházak, lakásszövetkezetek üzemeltetése, ezekkel összefüggő követelés-kezelés (bérleti díj, közös költség stb.) területén. Az ingatlanközvetítés terén tartós megbízás alapján az egyik legnagyobb piacvezető cég részére nyújtunk teljes körű jogi szolgáltatást.
Irodánk az alábbi jogvédelem biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítók szerződött partnere. A biztosítók jogvédelem biztosítással rendelkező ügyfelei részére - az ügyfelek közvetlen megbízása alapján - nyújtunk főleg munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, továbbá egyéb jogvitás ügyekben (pl. szavatossági és egyéb kárperes igények) jogi tanácsot és igény esetén jogi képviseltet, melynek díját az ügyfél jogvédelem biztosítása alapján - és természetesen annak keretei között - a biztosító rendezi.


Széles körű tapasztalattal rendelkezünk a szerzői-, know-how és más szellemi alkotások védelmével kapcsolatos eljárásokban, valamint a filmgyártás valamennyi területén felmerülő jogi kérdés megoldásában.